domingo, 9 de junio de 2013

APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS

APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS


LA INCLUSIÓ

Forma de viure, relacionada amb:
 • Convivència. 
 • Acceptació dels diferents.
 • Tolerànica.
 • Cooperació


Educació de qualitat:
 • Atenció a la diversitat
 • Educar a tots els alumnes atenent les necessitats educatives de cadascú.

Principi de Justicia: 
 • Trobar la manera d’ensenyar junts tots els alumnes, tenint en compte que són diferents.   
 • S’han de tractar els alumnes segons les seves  necessitats específiques.  

Components crítics del procés d'inclusió:

 • Cal una política favorable.
 • Cal un entorn que ofereixi seguretat als diferents agents implicats.
 • Cal un suport per part de tothom
 • Cal  una organització del context aula, de les experiències educatives, dels recursos...
Beneficis de l'entorn ordinari:
 • Preparació per al món real
 • Millor rendiment
 • Progrés en diferents àmbits
 • Millora de la qualificació en la consecució d'objectius
 • Augment de les interaccions positives
 • Un grau d'aprenentatge acadèmic més elevat,
 • Millor actitud i relacions més positives. 


ESCOLA INCLUSIVA

ESCOLA SELECTIVA

Educació integral
L’educació esdevé un instrument de classificació i jerarquització.
Assoliment del màxim desenvolupament personal i social dels alumnes i els continguts acadèmics.

Objectiu primordial: transmissió dels continguts acadèmics
Instrueix i educa alhora.

Gaudir, condició indispensable per aprendre

Acull alumnes en funció de les seves capacitats.
Necessitat de formar una personalitat autònoma i crítica.

Necessitat de formar una personalitat hàbil.DOCUMENTS INTERNACIONALS SOBRE EL PROCÉS D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

1948: La Declaració Universal de Drets Humans. 

1978: Informe Warnock 
Introdueix el terme necessitats educatives especials (20%) i d'objectius educatius compartits. Qüestiona el concepte mèdic de diferencia. 

1979: SNAP. Special Needs Action Programme
Reorienta els serveis d'EE per passar de la segregació a la inclusió.

1981: Education Act.
Introdueix el concepte d'integració per els alumnes amb necessitats educatives especials. 

1989: Convenció sobre els Drets del Nen. ONU
Tots els nens tenen el dret a l'educació. 

1993: Igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. ONU.

1994: Declaració de Salamanca. UNESCO
"Les escoles ordinàries amb una orientació inclusiva són el mitjà més eficaç per combatre les actituds discriminatòries, construir una societat inclusiva i aconseguir una orientació per a tots"

1997: IQEA. Improving the Quality of Education for All.
Proposta d'actuacions educatives per assegurar l'aprenentatge de tots els alumnes. 

19998: Special Needs in the Classroom. UNESCO.
Produir i divulgar materials útils en contextos de formació inicial i permanent per ajudar als docents a donar resposta als alumnes amb dificultats. 

2000, 2002: Index for inclusion. Project IQEA (Catalunya) 


A CATALUNYA:
 • Departament d'Educació (2005). Pacte Nacional per a l'Educació. Generalitat de Catalunya. 
 • Departament de l'Educació (2008). Aprendre junts per viure junts. Generalitat de Catalunya. 
 • LEC, Llei d'Educació de Catalunya 2009

Tots els documents oficials estan d'acord en:

 • Que el dret a l'educació és per a tothom.
 • Evitar solucions especials (per exemple: per a nens/es amb discapacitats)
 • Afavorir l'escolarització en escoles ordinàries inclusives.
 • L'educació ha de ser gratuïta, obligatòria i a l'abast de tothom. 

2 comentarios:

 1. Respuestas
  1. Buenos días, tristemente si parece ser algo utópico aunque los profesionales que nos dedicamos a ello intentamos por todos los medios deshacer esa idea y trabajar desde una persoectiva integradora, aunque lentamente, estamos progresando intentando educar a la población en la no estigmatización.
   Te agradezco tu comentario :)
   Un saludo

   Eliminar